Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 7.809M fans, Thành Quốc Đoàn got the second place with 5.281M fans and 옐언니 got the third place with 4.521M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 252,234, growth rate 3.23% and Thành Quốc Đoàn's fans decrease 115,296 Reduction rate 2.18%.

It is worth noting that 옐언니's fans number has increased 252,234, with a growth rate of 3.23%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 7,808,759 541 556.730M 252,234 3.23% 9.44%
Thành Quốc Đoàn 5,280,515 332 335.749M 115,296 2.18% 8.89%
옐언니 4,520,616 430 783.375M 36,986 0.82% 8.26%
4 Lê Thị Khánh Huyền 4,298,128 164 272.081M 142,110 3.31% 7.61%
5 HT Channel ✅ 4,266,528 245 457.706M 187,282 4.39% 6.69%
6 ? Tườnq Vyy ? 4,259,823 332 225.973M 152,500 3.58% 10.37%
7 AnNhiên ❤️ BốiBối 4,108,053 303 630.476M 74,964 1.82% 6.14%
8 Misthy 3,271,548 22 95.125M 42,183 1.29% 8.15%
9 ?❤️Thành ý hq❤️? 3,268,185 494 156.286M 86,298 2.64% 8.17%
10 Hảo Thỏ ? 3,205,100 566 403.750M 25,671 0.80% 5.93%
11 Super Detective 3,184,246 102 245.990M 32,937 1.03% 6.03%
12 Ngọc Éng 3,040,919 79 123.775M 79,065 2.60% 7.74%
13 ?Thư Anh Nguyễn? 2,712,838 146 126.917M 27,641 1.02% 8.02%
14 Thịnh Sếu 2,658,112 152 237.407M 43,960 1.65% 6.28%
15 Chiến Đỗ? 2,653,430 143 143.390M 86,377 3.26% 9.97%
16 ☘️Trà Đặng☘️ 2,648,723 249 256.502M 89,300 3.37% 9.96%
17 Nguyễn Hường 2,351,224 201 241.484M 6,409 0.27% 6.24%
18 Nana Liu ? 2,263,457 180 237.500M 27,836 1.23% 6.70%
19 ?Tuấn_Bo? 2,253,268 171 70.835M 48,331 2.14% 12.00%
20 신사장 2,246,771 582 369.296M 54,895 2.44% 9.85%
21 Việt Phương Thoa 2,229,203 327 181.349M 47,539 2.13% 5.63%
22 ?AMAX (AnhKaka)? 2,203,999 104 62.365M 55,083 2.50% 7.76%
23 Thảo Phạm 2,070,400 89 128.712M 18,747 0.91% 6.19%
24 Trân Trần 2,023,941 198 219.243M 14,868 0.73% 6.13%
25 Trấn Thành 2,011,435 7 56.603M 351,031 17.45% 5.36%
26 ❄️ Dương Duy ? 1,996,285 110 99.387M 15,657 0.78% 10.09%
27 ?Trần Dự 1,991,258 246 161.130M 45,425 2.28% 9.39%
28 Nhi Yến Nguyễn 1,987,965 224 205.078M 52,855 2.66% 7.62%
29 Trần Thị Tuyết Mai 💚 1,960,657 7 47.400M 144,951 7.39% 5.64%
30 Jack 1,916,130 187 63.015M -9,485 -0.50% 11.18%
31 Nguyễn Hương Ly 1,863,275 401 84.436M 48,849 2.62% 7.06%
32 ??Bo Bắp?? 1,843,617 356 203.579M 15,034 0.82% 8.17%
33 ??Binn?? 1,821,429 170 160.589M -4,085 -0.22% 8.95%
34 Hùng Đông Tinh 1,812,580 247 187.826M 19,434 1.07% 5.34%
35 ?Trường Nguyễn? 1,796,332 437 201.614M 16,996 0.95% 10.67%
36 유링딩 1,748,743 655 242.232M 7,363 0.42% 10.35%
37 Nguyễn Văn Giàu 1,725,651 345 103.591M 70,665 4.09% 10.90%
38 💦 Thanh Phương 🔥 1,719,438 51 63.522M 45,351 2.64% 8.90%
39 Soái Nhi 1,709,313 249 165.874M 10,439 0.61% 5.48%
40 Hoànn Đông ? 1,670,030 533 252.478M 8,489 0.51% 9.68%
41 Le bong 1,669,914 200 82.801M 38,205 2.29% 6.54%
42 Phan Ánh Ngọc 1,665,089 130 100.094M 40,541 2.43% 6.59%
43 Cuong Jin 1,656,329 242 98.634M 57,427 3.47% 8.56%
44 Đào Duy Huy 1,585,803 140 119.804M 34,344 2.17% 9.89%
45 Di Di (DiThanhThanh) 1,560,799 110 120.651M 35,750 2.29% 8.48%
46 아누누 1,553,485 759 222.496M 13,787 0.89% 9.68%
47 Thành Pate ? 1,530,270 276 83.631M 171,072 11.18% 10.73%
48 Đức Anh Phạm ✅ 1,520,627 70 82.188M 62,798 4.13% 8.44%
49 ?Chi Chi Linh? 1,501,026 412 175.362M 6,925 0.46% 11.19%
50 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,478,044 83 138.383M 4,345 0.29% 6.94%
51 Phi Suyn ✅ 1,447,358 21 25.357M 2,561 0.18% 6.83%
52 Đỗ Thị Mỹ Tiên 1,415,501 206 145.257M 52,701 3.72% 6.38%
53 Chu Diệu Linh 1,409,849 31 63.999M 87,365 6.20% 5.79%
54 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,395,442 263 143.388M 1,849 0.13% 7.79%
55 khánh vân 1,361,638 201 73.730M 17,050 1.25% 9.83%
56 [Fb]: Nguyễn Chí Bảo 1,353,742 171 57.532M 39,111 2.89% 10.41%
57 Nguyễn Bảo Khánh 1,318,131 49 58.874M 14,551 1.10% 8.84%
58 Tùng Nymo 1,304,235 89 158.074M 2,803 0.21% 6.05%
59 Mạc Văn Khoa 1,300,137 72 51.224M 51,467 3.96% 7.21%
60 Puka 1,292,078 35 37.190M 33,464 2.59% 7.18%
61 Oops.Banana 1,282,645 58 99.459M 54,787 4.27% 6.93%
62 Nguyễn Đình Vũ 1,266,901 85 108.369M 8,888 0.70% 5.93%
63 Han Pham 1,251,223 39 100.225M 4,337 0.35% 5.71%
64 Thảo Nari 1,249,646 109 48.427M 8,256 0.66% 6.93%
65 Trần Zizi ✅ 1,233,143 55 92.351M 47,834 3.88% 8.49%
66 BavàBối 1,228,426 102 150.162M 7,990 0.65% 5.92%
67 Anna Matviichuk 1,226,807 134 41.596M 13,017 1.06% 8.89%
68 Trang Banana ? 1,214,708 193 68.170M 9,704 0.80% 6.26%
69 Lykio Lalaschool 1,214,633 231 88.391M 5,853 0.48% 8.19%
70 ??Mao Đại Nhân?? 1,181,263 224 86.396M 12,700 1.08% 9.32%
71 Mèo OK ✅ 1,179,453 494 97.795M 7,995 0.68% 6.09%
72 Mai Tuyết Trần✅ 1,176,360 111 94.809M 3,893 0.33% 5.11%
73 Anh Tóc Xanh 1,169,038 51 89.676M 10,425 0.89% 6.20%
74 Chú Hùng vlog 1,165,786 76 49.354M 24,139 2.07% 6.42%
75 Phan Lê Quốc Khánh ✅ 1,161,498 834 246.725M 4,296 0.37% 6.60%
76 Thành Baddy 1,159,494 886 140.566M 22,393 1.93% 7.33%
77 Bống ???? 1,158,130 234 70.327M 22,754 1.96% 7.13%
78 ???Vũ Hậu??? 1,153,113 126 51.281M 4,691 0.41% 8.10%
79 Trang Hime 1,145,608 112 123.530M 20,978 1.83% 5.94%
80 Ngô Kiến Huy 1,130,036 13 39.054M 9,809 0.87% 8.77%
81 Huni Love Beauty 1,125,613 300 107.839M 6,357 0.56% 5.42%
82 Zika_hila❤️?? 1,123,810 167 51.818M 35,906 3.20% 11.19%
83 Chuyện+ 1,120,079 91 268.334M -2,345 -0.21% 5.76%
84 ??Dương Vũ?? 1,109,558 106 69.834M 91,474 8.24% 8.42%
85 Meena Thảo My 1,098,186 41 58.450M 20,037 1.82% 8.04%
86 Phạm Văn Minh Hoànn 1,069,702 286 84.947M -1,918 -0.18% 7.30%
87 Giaydepredepnhatvn 1,058,606 124 42.524M 94,673 8.94% 3.82%
88 Quang trường(Bøšš) 1,039,621 106 80.477M 13,327 1.28% 6.22%
89 Trâm Đô 1,038,479 185 75.515M 22,125 2.13% 11.98%
90 ꧁༺?Yến ChiPi?༻꧂ 1,007,863 159 127.993M -1,414 -0.14% 7.25%
91 msthuy 1,005,681 146 55.649M 44,915 4.47% 4.49%
92 Khởi My 1,003,459 9 26.371M 20,117 2.00% 7.16%
93 Denis Dang 1,001,492 77 55.021M 23,939 2.39% 6.82%
94 ⚡️Công Pi ? 983,335 357 129.432M 0 10.49%
95 ?RINFUxKUJO?♊️ 979,621 266 136.662M -1,138 -0.12% 11.53%
96 TikTok Vietnam 975,304 77 59.286M 1,113 0.11% 3.99%
97 QuynhAnh_Do? 968,440 236 109.107M 2,096 0.22% 11.16%
98 Thúy Kiều 957,035 55 56.244M 0 7.86%
99 Cherry Nguyen 956,488 154 91.503M 3,421 0.36% 7.63%
100 Linh Nhi 952,091 290 79.513M 5,167 0.54% 8.42%