Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 13.400M fans, ☘️Trà Đặng☘️ got the second place with 11.000M fans and ?❤️Thành ý hq❤️? got the third place with 7.200M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 536,000, growth rate 4.00% and ☘️Trà Đặng☘️'s fans decrease 44,000 Reduction rate 0.40%.

It is worth noting that ?❤️Thành ý hq❤️?'s fans number has increased 536,000, with a growth rate of 4.00%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 13,400,000 541 556.730M 536,000 4.00% 9.44%
☘️Trà Đặng☘️ 11,000,000 249 256.502M 44,000 0.40% 9.96%
?❤️Thành ý hq❤️? 7,200,000 494 156.286M 136,800 1.90% 8.17%
4 ? Tườnq Vyy ? 7,100,000 332 225.973M 99,400 1.40% 10.37%
5 Thành Quốc Đoàn 7,100,000 332 335.749M 191,700 2.70% 8.89%
6 옐언니 7,100,000 431 784.535M 78,100 1.10% 8.25%
7 신사장 6,300,000 583 374.147M 12,600 0.20% 9.85%
8 Lê Thị Khánh Huyền 6,000,000 164 272.081M 48,000 0.80% 7.61%
9 AnNhiên ❤️ BốiBối 5,700,000 303 630.476M 5,700 0.10% 6.14%
10 Reency Ngô 5,600,000 200 179.667M 100,800 1.80% 8.85%
11 HT Channel ✅ 5,100,000 245 466.357M 56,100 1.10% 6.66%
12 Thịnh Sếu 5,100,000 153 240.140M 45,900 0.90% 6.33%
13 Ngọc Éng 4,900,000 79 123.775M 147,000 3.00% 7.74%
14 Hảo Thỏ ? 4,800,000 566 403.750M 100,800 2.10% 5.93%
15 Djmie95 4,400,000 41 17.184M 158,400 3.60% 5.90%
16 Babykopo home 4,400,000 89 17.438M 39,600 0.90% 4.90%
17 Chiến Đỗ? 4,300,000 143 143.390M 17,200 0.40% 9.97%
18 Misthy 4,200,000 22 95.125M 151,200 3.60% 8.15%
19 Super Detective 4,100,000 102 245.990M 57,400 1.40% 6.03%
20 Le bong 4,100,000 200 82.801M 61,500 1.50% 6.54%
21 [Fb]: Nguyễn Chí Bảo 4,100,000 171 57.532M 57,400 1.40% 10.41%
22 Trấn Thành 4,000,000 7 56.603M 104,000 2.60% 5.36%
23 ?Thư Anh Nguyễn? 3,900,000 146 126.917M 39,000 1.00% 8.02%
24 ?AMAX (AnhKaka)? 3,800,000 125 126.386M 11,400 0.30% 8.53%
25 유링딩 3,800,000 655 242.232M 117,800 3.10% 10.35%
26 Trần Zizi ✅ 3,600,000 55 92.351M 111,600 3.10% 8.49%
27 ????Đào Thị Quỳnh???? 3,600,000 272 87.031M 133,200 3.70% 13.50%
28 💦 Thanh Phương 🔥 3,500,000 70 74.863M 108,500 3.10% 9.25%
29 아누누 3,400,000 759 222.496M 95,200 2.80% 9.68%
30 Ni Na Lê 3,200,000 84 22.319M 64,000 2.00% 5.55%
31 Chi Pu 3,100,000 13 16.886M 34,100 1.10% 5.95%
32 Mạc Văn Khoa 3,000,000 72 51.224M 111,000 3.70% 7.21%
33 Thành Pate ? 3,000,000 276 83.631M 6,000 0.20% 10.73%
34 Long Chun???? 3,000,000 101 66.915M 45,000 1.50% 5.76%
35 Đức Anh Phạm ✅ 3,000,000 70 82.188M 120,000 4.00% 8.44%
36 Trân Trần 2,900,000 198 219.243M 69,600 2.40% 6.13%
37 ?Tuấn_Bo? 2,900,000 171 70.835M 23,200 0.80% 12.00%
38 Lê Bảo 2,900,000 32 35.262M 75,400 2.60% 6.97%
39 ??Bo Bắp?? 2,800,000 356 203.579M 44,800 1.60% 8.17%
40 PING Team 2,800,000 21 23.061M 22,400 0.80% 13.10%
41 Trần Thanh Tâm 2,700,000 86 4.195M 18,900 0.70% 7.32%
42 ?Trần Dự 2,700,000 246 161.130M 81,000 3.00% 9.39%
43 ❄️ Dương Duy ? 2,700,000 110 99.387M 16,200 0.60% 10.09%
44 Nguyễn Văn Giàu 2,700,000 345 103.591M 24,300 0.90% 10.90%
45 Hùng Đông Tinh 2,700,000 247 187.826M 8,100 0.30% 5.34%
46 Việt Phương Thoa 2,610,658 327 181.349M 28,717 1.10% 5.63%
47 Nguyễn Hường 2,600,000 201 241.484M 98,800 3.80% 6.24%
48 Nhi Yến Nguyễn 2,600,000 224 205.078M 70,200 2.70% 7.62%
49 NgaChan 2,600,000 171 44.183M 80,600 3.10% 6.82%
50 Di Di (DiThanhThanh) 2,600,000 110 120.651M 93,600 3.60% 8.48%
51 Thảo Phạm 2,500,000 89 128.712M 92,500 3.70% 6.19%
52 Bông Tím 2,500,000 135 89.661M 2,500 0.10% 7.95%
53 Nguyễn Hương Ly 2,400,000 401 84.436M 50,400 2.10% 7.06%
54 T ạ C ô n g B ằ n g 2,400,000 286 119.242M 36,000 1.50% 5.84%
55 ⚔️Ƭ Ù П G Ƭ Ă M???? 2,400,000 104 18.886M 12,000 0.50% 14.81%
56 Thái Quỳnh 2,400,000 132 30.282M 57,600 2.40% 6.92%
57 Mèo Sao Hoả 2,300,000 65 10.885M 46,000 2.00% 9.12%
58 Trần Trung 2,300,000 107 40.708M 75,900 3.30% 10.96%
59 Nana Liu ? 2,263,457 180 237.500M 90,538 4.00% 6.70%
60 Hoànn Đông ? 2,200,000 533 252.478M 61,600 2.80% 9.68%
61 Sơn Tùng M-TP 2,200,000 2 19.239M 4,400 0.20% 5.92%
62 Chu Diệu Linh 2,100,000 31 63.999M 6,300 0.30% 5.79%
63 Tun Phạm Official 2,100,000 168 132.711M 23,100 1.10% 7.77%
64 Đậu Hồng Phúc 2,100,000 177 33.439M 31,500 1.50% 8.30%
65 Phan Ánh Ngọc 2,100,000 130 100.094M 25,200 1.20% 6.59%
66 Viện Tóc Anh Duc Anh 2,100,000 217 119.844M 54,600 2.60% 5.27%
67 Zika_hila❤️?? 2,000,000 167 51.818M 68,000 3.40% 11.19%
68 Lykio Lalaschool 2,000,000 231 88.391M 6,000 0.30% 8.19%
69 Đào Duy Huy 2,000,000 140 119.804M 40,000 2.00% 9.89%
70 JSOL 2,000,000 31 10.808M 26,000 1.30% 8.97%
71 Nguyễn Bảo Khánh 1,900,000 49 58.874M 24,700 1.30% 8.84%
72 Huỳnh Lập Official 1,900,000 14 14.968M 53,200 2.80% 6.64%
73 Anna Matviichuk 1,900,000 134 41.596M 51,300 2.70% 8.89%
74 ??Binn?? 1,800,000 170 160.589M 25,200 1.40% 8.95%
75 Đỗ Thị Mỹ Tiên 1,800,000 206 145.257M 68,400 3.80% 6.38%
76 ???? Tuấn Anh ???? 1,700,000 55 5.659M 37,400 2.20% 11.83%
77 Oops.Banana 1,700,000 58 99.459M 40,800 2.40% 6.93%
78 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,700,000 83 138.383M 42,500 2.50% 6.94%
79 Puka 1,700,000 35 37.190M 54,400 3.20% 7.18%
80 Bùi Tiến Dũng 1,700,000 6 35.697M 32,300 1.90% 5.08%
81 ???????? Bear and Beaut ???????? 1,700,000 81 59.660M 57,800 3.40% 7.34%
82 Diệu Nhi 1,700,000 7 12.185M 34,000 2.00% 5.87%
83 Ho Quang Hieu 1,700,000 38 24.050M 27,200 1.60% 5.12%
84 Nguyễn Văn Dĩ Khang 1,700,000 177 76.029M 20,400 1.20% 9.81%
85 Huni Love Beauty 1,700,000 300 107.839M 61,200 3.60% 5.42%
86 Giaydepredepnhatvn 1,700,000 125 86.344M 44,200 2.60% 5.08%
87 Black Choco 1,700,000 51 33.992M 18,700 1.10% 9.99%
88 Lộc Ánh Thu???? 1,700,000 69 8.253M 44,200 2.60% 8.34%
89 Soái Nhi 1,676,185 249 165.874M 62,019 3.70% 5.48%
90 Han Pham 1,600,000 49 104.286M 17,600 1.10% 5.81%
91 ???????? ???????? ???? 1,600,000 98 34.674M 36,800 2.30% 7.61%
92 ??Mao Đại Nhân?? 1,600,000 224 86.396M 3,200 0.20% 9.32%
93 Văn Hiếuu.???? 1,600,000 66 13.014M 36,800 2.30% 8.03%
94 ????LyHan???? 1,600,000 34 6.756M 22,400 1.40% 14.06%
95 Phi Suyn ✅ 1,596,992 21 25.357M 36,731 2.30% 6.83%
96 Denis Dang 1,500,000 77 55.021M 58,500 3.90% 6.82%
97 Tuấn Trần 1,500,000 33 5.182M 52,500 3.50% 6.73%
98 Hoàng Gia Tư???????????? 1,500,000 66 11.209M 27,000 1.80% 13.20%
99 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,500,000 263 143.388M 4,500 0.30% 7.79%
100 Meena Thảo My 1,500,000 41 58.450M 31,500 2.10% 8.04%