Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 5.068M fans, Thành Quốc Đoàn got the second place with 3.445M fans and AnNhiên ❤️ BốiBối got the third place with 3.111M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 311,307, growth rate 6.14% and Thành Quốc Đoàn's fans decrease 178,691 Reduction rate 5.19%.

It is worth noting that AnNhiên ❤️ BốiBối's fans number has increased 311,307, with a growth rate of 6.14%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 5,068,207 540 520.946M 311,307 6.14% 9.42%
Thành Quốc Đoàn 3,444,909 330 179.487M 178,691 5.19% 9.48%
AnNhiên ❤️ BốiBối 3,111,347 282 610.464M 37,595 1.21% 6.03%
4 Lê Thị Khánh Huyền 2,972,231 164 272.081M 77,027 2.59% 7.61%
5 ? Tườnq Vyy ? 2,853,230 332 225.973M 160,251 5.62% 10.37%
6 HT Channel ✅ 2,847,318 244 403.040M 210,263 7.38% 6.59%
7 Hảo Thỏ ? 2,709,727 566 403.750M 44,851 1.66% 5.93%
8 Misthy 2,619,540 22 95.125M 34,720 1.33% 8.15%
9 Super Detective 2,346,766 102 245.990M 82,379 3.51% 6.03%
10 ☘️Trà Đặng☘️ 2,230,592 249 256.502M 20,171 0.90% 9.96%
11 Nguyễn Hường 2,225,973 201 241.484M 3,629 0.16% 6.24%
12 ?Thư Anh Nguyễn? 2,141,843 146 126.917M 36,857 1.72% 8.02%
13 ?❤️Thành ý hq❤️? 2,059,579 473 113.483M 85,778 4.16% 7.41%
14 Nana Liu ? 2,025,027 180 237.500M 30,100 1.49% 6.70%
15 Chiến Đỗ? 1,851,464 143 143.390M 57,408 3.10% 9.97%
16 Trân Trần 1,844,379 177 204.692M 14,497 0.79% 5.90%
17 Ngọc Éng 1,839,320 78 117.938M 66,810 3.63% 7.58%
18 Jack 1,825,052 187 63.015M 15,256 0.84% 11.18%
19 Thảo Phạm 1,809,559 89 128.712M 19,651 1.09% 6.19%
20 Thịnh Sếu 1,774,538 131 203.895M 54,297 3.06% 5.72%
21 ❄️ Dương Duy ? 1,772,750 110 99.387M 39,847 2.25% 10.09%
22 ??Binn?? 1,763,161 170 160.589M 4,155 0.24% 8.95%
23 Nhi Yến Nguyễn 1,733,235 224 205.078M 10,483 0.60% 7.62%
24 ?Trần Dự 1,692,812 246 161.130M 10,473 0.62% 9.39%
25 Soái Nhi 1,676,341 249 165.874M 967 0.06% 5.48%
26 ?Tuấn_Bo? 1,626,444 171 70.835M 106,792 6.57% 12.00%
27 ?Trường Nguyễn? 1,621,137 437 201.614M 15,780 0.97% 10.67%
28 Nguyễn Hương Ly 1,587,168 401 84.436M 27,027 1.70% 7.06%
29 Việt Phương Thoa 1,575,162 327 181.349M 26,469 1.68% 5.63%
30 ??Bo Bắp?? 1,552,890 356 203.579M 1,215 0.08% 8.17%
31 Hoànn Đông ? 1,475,647 533 252.478M 16,039 1.09% 9.68%
32 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,458,136 83 138.383M 1,700 0.12% 6.94%
33 Hùng Đông Tinh 1,375,322 247 187.826M 35,613 2.59% 5.34%
34 ?Chi Chi Linh? 1,354,420 412 175.362M 14,434 1.07% 11.19%
35 Le bong 1,261,004 200 82.801M 19,916 1.58% 6.54%
36 ?AMAX (AnhKaka)? 1,255,961 104 62.365M 61,087 4.86% 7.76%
37 Chu Diệu Linh 1,239,726 31 63.999M 4,769 0.38% 5.79%
38 Di Di (DiThanhThanh) 1,230,970 100 106.417M 15,006 1.22% 8.30%
39 Đức Anh Phạm ✅ 1,195,675 65 79.285M 26,408 2.21% 8.39%
40 Han Pham 1,187,236 32 96.781M 6,592 0.56% 5.63%
41 💦 Thanh Phương 🔥 1,176,958 51 60.543M 39,440 3.35% 9.00%
42 Tùng Nymo 1,160,619 89 158.074M 18,594 1.60% 6.05%
43 Trấn Thành 1,157,465 7 56.603M 322 0.03% 5.36%
44 Phan Lê Quốc Khánh ✅ 1,155,379 834 246.725M 2,449 0.21% 6.60%
45 Phan Ánh Ngọc 1,147,422 130 100.094M 7,208 0.63% 6.59%
46 Chuyện+ 1,146,806 91 268.334M -1,469 -0.13% 5.76%
47 Lykio Lalaschool 1,144,419 182 83.988M 3,573 0.31% 8.08%
48 Nguyễn Bảo Khánh 1,141,978 36 37.787M 7,086 0.62% 8.28%
49 Thảo Nari 1,141,720 109 48.427M 12,783 1.12% 6.93%
50 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,130,832 263 143.388M 12,162 1.08% 7.79%
51 Nguyễn Văn Giàu 1,129,291 345 103.591M 21,933 1.94% 10.90%
52 Nguyễn Đình Vũ 1,113,819 76 93.390M 2,569 0.23% 6.08%
53 BavàBối 1,113,633 97 143.176M 9,175 0.82% 5.73%
54 Đỗ Thị Mỹ Tiên 1,108,664 206 145.257M 16,487 1.49% 6.38%
55 Phi Suyn ✅ 1,101,858 21 25.357M 45,434 4.12% 6.83%
56 Trần Thị Tuyết Mai 💚 1,100,341 7 19.614M 50,240 4.57% 7.69%
57 Đào Duy Huy 1,096,694 138 110.734M 30,644 2.79% 9.81%
58 Hậu Hoàng 1,095,885 83 72.877M 2,258 0.21% 6.83%
59 Phạm Văn Minh Hoànn 1,075,305 286 84.947M 2,613 0.24% 7.30%
60 ??Mao Đại Nhân?? 1,061,308 208 81.061M 2,639 0.25% 9.03%
61 Thành Pate ? 1,054,541 258 77.927M 32,367 3.07% 10.30%
62 Puka 1,046,229 35 37.190M 6,914 0.66% 7.18%
63 Ngô Kiến Huy 1,038,656 13 39.054M 823 0.08% 8.77%
64 ꧁༺?Yến ChiPi?༻꧂ 1,019,576 158 127.714M -783 -0.08% 7.25%
65 Mai Tuyết Trần✅ 1,018,102 105 91.462M 2,452 0.24% 5.06%
66 Khởi My 993,374 9 26.371M 0 7.16%
67 Mèo OK ✅ 991,707 489 96.429M 0 6.07%
68 khánh vân 986,295 201 73.730M 0 9.83%
69 Trang Banana ? 985,711 172 62.656M 0 6.09%
70 Chú Hùng vlog 984,652 76 49.354M 0 6.42%
71 ?RINFUxKUJO?♊️ 979,199 257 134.858M 0 11.47%
72 TikTok Vietnam 959,202 59 49.776M 0 4.41%
73 Huni Love Beauty 946,384 277 99.368M 0 5.23%
74 Anh Tóc Xanh 944,657 30 66.451M 0 5.91%
75 ⚡️Công Pi ? 940,953 349 124.703M 0 10.38%
76 Meena Thảo My 931,009 35 51.230M 0 7.81%
77 QuynhAnh_Do? 928,775 192 95.031M 0 10.86%
78 Trang Hime 920,526 89 108.976M 0 5.68%
79 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 910,249 63 81.454M 0 6.71%
80 Thành Baddy 909,727 851 133.466M 0 7.12%
81 Phan Anh✅ 903,223 220 99.338M 33,419 3.70% 8.21%
82 Milona 897,402 105 67.025M 0 5.01%
83 Ny Saki 884,274 19 31.495M 0 7.21%
84 Cherry Nguyen 881,388 131 86.148M 0 7.54%
85 KATX Team 876,459 107 46.203M 0 8.67%
86 Thúy Kiều 871,741 38 48.971M 0 7.66%
87 Linh Nhi 868,183 263 76.166M 0 8.09%
88 Trâm Đô 864,521 162 66.071M 0 11.38%
89 Milana Zavolokina 852,952 171 60.871M 0 7.80%
90 Bùi Tiến Dũng 850,535 6 35.586M 0 5.07%
91 Quang trường(Bøšš) 839,720 67 43.708M 0 5.19%
92 Suri Bảo Hân ?? 822,851 411 183.336M 0 5.19%
93 Thuỳ Dung 808,356 100 75.640M 0 5.46%
94 Trần Zizi ✅ 799,805 25 41.917M 0 7.87%
95 Tutorial for You 796,134 181 130.733M 0 7.20%
96 Sơn Tùng M-TP 771,178 2 19.024M 0 5.85%
97 Duonggiamy_ 741,941 16 59.716M 0 5.61%
98 Hồ Bích Trâm 703,652 87 59.333M 0 5.09%
99 ??Dương Vũ?? 694,887 84 49.667M 6,254 0.90% 7.38%
100 meoxinh? 692,925 301 84.747M 24,945 3.60% 7.36%