Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 4.035M fans, AnNhiên ❤️ BốiBối got the second place with 2.832M fans and Lê Thị Khánh Huyền got the third place with 2.223M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 38,672, growth rate 0.96% and AnNhiên ❤️ BốiBối's fans decrease 0 Reduction rate 0.00%.

It is worth noting that Lê Thị Khánh Huyền's fans number has increased 38,672, with a growth rate of 0.96%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 4,035,030 540 520.946M 38,672 0.96% 9.42%
AnNhiên ❤️ BốiBối 2,831,907 282 610.464M 0 6.03%
Lê Thị Khánh Huyền 2,223,478 164 272.081M 24,458 1.10% 7.61%
4 Hảo Thỏ ? 2,221,280 566 403.750M 31,098 1.40% 5.93%
5 Nguyễn Hường 2,171,191 201 241.484M 80,334 3.70% 6.24%
6 ? Tườnq Vyy ? 2,168,010 332 225.973M 67,208 3.10% 10.37%
7 Misthy 2,102,087 22 95.125M 42,042 2.00% 8.15%
8 ☘️Trà Đặng☘️ 2,100,321 249 256.502M 14,595 0.69% 9.96%
9 HT Channel ✅ 1,947,054 244 403.040M 40,888 2.10% 6.59%
10 Nana Liu ? 1,892,787 180 237.500M 73,819 3.90% 6.70%
11 Trân Trần 1,754,667 177 204.692M 18,017 1.03% 5.90%
12 Thảo Phạm 1,751,428 89 128.712M 10,509 0.60% 6.19%
13 ?Thư Anh Nguyễn? 1,741,658 146 126.917M 35,151 2.02% 8.02%
14 Thành Quốc Đoàn 1,740,790 330 179.487M 311,773 17.91% 9.48%
15 ??Binn?? 1,683,951 170 160.589M 17,834 1.06% 8.95%
16 Soái Nhi 1,673,947 249 165.874M 835 0.05% 5.48%
17 ?Trần Dự 1,610,511 246 161.130M 8,053 0.50% 9.39%
18 Nhi Yến Nguyễn 1,605,586 224 205.078M 0 7.62%
19 ❄️ Dương Duy ? 1,588,982 110 99.387M 35,969 2.26% 10.09%
20 ??Bo Bắp?? 1,531,750 356 203.579M 10,722 0.70% 8.17%
21 ?❤️Thành ý hq❤️? 1,529,754 452 73.090M 0 6.40%
22 Jack 1,511,439 187 63.015M 16,626 1.10% 11.18%
23 Super Detective 1,501,261 102 245.990M 13,511 0.90% 6.03%
24 ?Trường Nguyễn? 1,483,479 437 201.614M 7,058 0.48% 10.67%
25 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,453,297 83 138.383M 1,089 0.07% 6.94%
26 Nguyễn Hương Ly 1,434,079 401 84.436M 24,839 1.73% 7.06%
27 Ngọc Éng 1,417,219 78 117.938M 0 7.58%
28 Chiến Đỗ? 1,407,273 143 143.390M 30,131 2.14% 9.97%
29 Hoànn Đông ? 1,377,085 533 252.478M 0 9.68%
30 Việt Phương Thoa 1,367,059 327 181.349M 26,489 1.94% 5.63%
31 ?Tuấn_Bo? 1,256,535 171 70.835M 0 12.00%
32 ?Chi Chi Linh? 1,235,593 394 168.438M 0 11.07%
33 Chu Diệu Linh 1,191,827 31 63.999M 0 5.79%
34 Thịnh Sếu 1,182,252 131 203.895M 0 5.72%
35 Trấn Thành 1,155,734 7 56.363M 86 0.01% 5.35%
36 Hùng Đông Tinh 1,147,286 216 143.294M 35,566 3.10% 5.10%
37 Chuyện+ 1,145,937 91 268.334M 0 5.76%
38 Phan Lê Quốc Khánh ✅ 1,139,774 834 246.725M 4,739 0.42% 6.60%
39 Han Pham 1,139,518 32 96.781M 0 5.63%
40 Le bong 1,095,267 200 82.801M 16,429 1.50% 6.54%
41 BavàBối 1,091,446 97 143.176M 0 5.73%
42 Phạm Văn Minh Hoànn 1,074,558 286 84.947M 0 7.30%
43 Lykio Lalaschool 1,072,718 182 83.988M 38,618 3.60% 8.08%
44 Thảo Nari 1,071,908 109 48.427M 0 6.93%
45 Nguyễn Văn Giàu 1,050,311 345 103.591M 16,805 1.60% 10.90%
46 Di Di (DiThanhThanh) 1,050,256 80 70.535M 0 7.79%
47 Tùng Nymo 1,049,098 89 158.074M 0 6.05%
48 Hậu Hoàng 1,028,256 81 70.070M 14,071 1.37% 6.64%
49 ꧁༺?Yến ChiPi?༻꧂ 1,025,317 158 127.714M 0 7.25%
50 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,010,217 229 129.687M 0 7.42%
51 Mai Tuyết Trần✅ 1,008,988 105 91.462M 0 5.06%
52 Khởi My 995,053 9 26.276M 0 7.16%
53 Đỗ Thị Mỹ Tiên 992,607 206 145.257M 0 6.38%
54 Puka 987,358 35 37.190M 0 7.18%
55 Thành Pate ? 975,329 240 75.141M 6,827 0.70% 10.13%
56 ?RINFUxKUJO?♊️ 970,926 243 117.307M 14,564 1.50% 10.92%
57 Nguyễn Bảo Khánh 963,224 36 37.787M 0 8.28%
58 ⚡️Công Pi ? 938,260 346 123.554M 0 10.37%
59 Anh Tóc Xanh 926,332 30 66.451M 0 5.91%
60 💦 Thanh Phương 🔥 922,836 50 56.882M 28,608 3.10% 8.91%
61 TikTok Vietnam 919,548 59 49.776M 19,311 2.10% 4.41%
62 khánh vân 913,750 193 71.662M 1,827 0.20% 9.58%
63 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 912,469 61 80.793M 36,499 4.00% 6.69%
64 Phan Anh✅ 903,223 213 99.182M 25,290 2.80% 8.22%
65 QuynhAnh_Do? 892,951 177 90.966M 10,715 1.20% 10.66%
66 Meena Thảo My 889,841 23 35.566M 16,907 1.90% 7.41%
67 Trang Hime 889,805 89 108.976M 10,678 1.20% 5.68%
68 Milona 888,221 105 67.025M 0 5.01%
69 KATX Team 880,531 107 46.203M 34,341 3.90% 8.67%
70 Mèo OK ✅ 875,655 465 80.561M 4,378 0.50% 5.98%
71 Linh Nhi 852,012 236 73.471M 6,816 0.80% 7.91%
72 Milana Zavolokina 849,423 171 60.871M 5,097 0.60% 7.80%
73 Đào Duy Huy 847,454 110 79.606M 0 9.20%
74 ?AMAX (AnhKaka)? 841,673 104 62.365M 21,883 2.60% 7.76%
75 Bùi Tiến Dũng 836,006 6 35.485M 28,424 3.40% 5.05%
76 Trâm Đô 835,388 137 61.523M 10,025 1.20% 10.99%
77 Suri Bảo Hân ?? 826,532 411 183.336M 14,878 1.80% 5.19%
78 Thành Baddy 810,517 825 131.714M 20,263 2.50% 7.08%
79 Thuỳ Dung 809,251 100 75.485M 19,422 2.40% 5.46%
80 Đức Anh Phạm ✅ 802,722 47 70.766M 25,687 3.20% 8.16%
81 Huni Love Beauty 795,295 256 84.475M 11,929 1.50% 4.70%
82 Ngô Kiến Huy 774,399 7 9.724M 20,909 2.70% 10.41%
83 Cherry Nguyen 761,971 115 79.964M 23,621 3.10% 7.43%
84 ??Mao Đại Nhân?? 759,152 208 81.061M 20,497 2.70% 9.03%
85 Tutorial for You 750,192 164 119.447M 24,756 3.30% 7.46%
86 Sơn Tùng M-TP 747,952 2 18.607M 28,422 3.80% 5.71%
87 Chú Hùng vlog 745,837 51 43.777M 5,967 0.80% 6.35%
88 Trang Banana ? 744,014 152 55.701M 1,488 0.20% 5.87%
89 Duonggiamy_ 733,141 15 50.887M 733 0.10% 5.71%
90 Quang trường(Bøšš) 730,373 67 43.708M 24,102 3.30% 5.19%
91 Phi Suyn ✅ 727,202 21 25.357M 0 6.83%
92 Nguyễn Đình Vũ 718,594 52 37.892M 12,935 1.80% 5.47%
93 Thúy Kiều 710,911 17 17.402M 24,882 3.50% 8.04%
94 Phan Ánh Ngọc 705,052 109 83.553M 9,166 1.30% 5.14%
95 Ny Saki 702,955 19 31.495M 20,386 2.90% 7.21%
96 ??Dương Vũ?? 694,887 84 49.667M 5,559 0.80% 7.38%
97 Bảo Huy (Bon)? 694,196 411 156.443M 26,379 3.80% 5.18%
98 Hồ Bích Trâm 693,170 61 57.468M 6,932 1.00% 5.06%
99 meoxinh? 692,925 280 82.102M 15,244 2.20% 7.27%
100 ?Nhàn Pato? 687,707 301 71.426M 7,565 1.10% 8.51%