Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 11.800M fans, ☘️Trà Đặng☘️ got the second place with 7.900M fans and Thành Quốc Đoàn got the third place with 6.800M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 365,800, growth rate 3.10% and ☘️Trà Đặng☘️'s fans decrease 197,500 Reduction rate 2.50%.

It is worth noting that Thành Quốc Đoàn's fans number has increased 365,800, with a growth rate of 3.10%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 11,800,000 541 556.730M 365,800 3.10% 9.44%
☘️Trà Đặng☘️ 7,900,000 249 256.502M 197,500 2.50% 9.96%
Thành Quốc Đoàn 6,800,000 332 335.749M 95,200 1.40% 8.89%
4 ? Tườnq Vyy ? 6,700,000 332 225.973M 134,000 2.00% 10.37%
5 ?❤️Thành ý hq❤️? 5,800,000 494 156.286M 69,600 1.20% 8.17%
6 Lê Thị Khánh Huyền 5,800,000 164 272.081M 58,000 1.00% 7.61%
7 옐언니 5,500,000 431 784.535M 55,000 1.00% 8.25%
8 AnNhiên ❤️ BốiBối 5,400,000 303 630.476M 205,200 3.80% 6.14%
9 HT Channel ✅ 4,900,000 245 466.357M 34,300 0.70% 6.66%
10 신사장 4,800,000 583 374.147M 48,000 1.00% 9.85%
11 Hảo Thỏ ? 4,500,000 566 403.750M 22,500 0.50% 5.93%
12 Thịnh Sếu 4,500,000 153 240.140M 153,000 3.40% 6.33%
13 Misthy 4,200,000 22 95.125M 79,800 1.90% 8.15%
14 Ngọc Éng 4,100,000 79 123.775M 118,900 2.90% 7.74%
15 Trấn Thành 3,900,000 7 56.603M 105,300 2.70% 5.36%
16 Super Detective 3,700,000 102 245.990M 114,700 3.10% 6.03%
17 Chiến Đỗ? 3,700,000 143 143.390M 70,300 1.90% 9.97%
18 ?Thư Anh Nguyễn? 3,600,000 146 126.917M 32,400 0.90% 8.02%
19 ?AMAX (AnhKaka)? 3,300,000 125 126.386M 125,400 3.80% 8.53%
20 Le bong 3,100,000 200 82.801M 31,000 1.00% 6.54%
21 유링딩 3,100,000 655 242.232M 86,800 2.80% 10.35%
22 Đức Anh Phạm ✅ 2,900,000 70 82.188M 29,000 1.00% 8.44%
23 Trần Zizi ✅ 2,800,000 55 92.351M 61,600 2.20% 8.49%
24 ?Tuấn_Bo? 2,800,000 171 70.835M 2,800 0.10% 12.00%
25 Trâm Đô 2,800,000 206 83.755M 84,000 3.00% 12.38%
26 Thành Pate ? 2,700,000 276 83.631M 13,500 0.50% 10.73%
27 Nguyễn Văn Giàu 2,700,000 345 103.591M 108,000 4.00% 10.90%
28 Việt Phương Thoa 2,610,658 327 181.349M 49,603 1.90% 5.63%
29 💦 Thanh Phương 🔥 2,600,000 70 74.863M 85,800 3.30% 9.25%
30 Nguyễn Hường 2,600,000 201 241.484M 78,000 3.00% 6.24%
31 Trân Trần 2,600,000 198 219.243M 36,400 1.40% 6.13%
32 아누누 2,600,000 759 222.496M 44,200 1.70% 9.68%
33 Mạc Văn Khoa 2,500,000 72 51.224M 72,500 2.90% 7.21%
34 Thảo Phạm 2,500,000 89 128.712M 47,500 1.90% 6.19%
35 ?Trần Dự 2,500,000 246 161.130M 47,500 1.90% 9.39%
36 ??Bo Bắp?? 2,500,000 356 203.579M 30,000 1.20% 8.17%
37 Nhi Yến Nguyễn 2,400,000 224 205.078M 93,600 3.90% 7.62%
38 ❄️ Dương Duy ? 2,400,000 110 99.387M 12,000 0.50% 10.09%
39 Di Di (DiThanhThanh) 2,400,000 110 120.651M 2,400 0.10% 8.48%
40 Hùng Đông Tinh 2,400,000 247 187.826M 2,400 0.10% 5.34%
41 [Fb]: Nguyễn Chí Bảo 2,400,000 171 57.532M 16,800 0.70% 10.41%
42 Nana Liu ? 2,263,457 180 237.500M 11,317 0.50% 6.70%
43 Nguyễn Hương Ly 2,200,000 401 84.436M 30,800 1.40% 7.06%
44 Hoànn Đông ? 2,000,000 533 252.478M 70,000 3.50% 9.68%
45 Phan Ánh Ngọc 2,000,000 130 100.094M 42,000 2.10% 6.59%
46 Zika_hila❤️?? 1,900,000 167 51.818M 39,900 2.10% 11.19%
47 Chu Diệu Linh 1,900,000 31 63.999M 47,500 2.50% 5.79%
48 Đào Duy Huy 1,900,000 140 119.804M 39,900 2.10% 9.89%
49 ??Binn?? 1,800,000 170 160.589M 39,600 2.20% 8.95%
50 Oops.Banana 1,700,000 58 99.459M 54,400 3.20% 6.93%
51 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,700,000 83 138.383M 42,500 2.50% 6.94%
52 Đỗ Thị Mỹ Tiên 1,700,000 206 145.257M 15,300 0.90% 6.38%
53 Puka 1,700,000 35 37.190M 5,100 0.30% 7.18%
54 Giaydepredepnhatvn 1,700,000 125 86.344M 11,900 0.70% 5.08%
55 Soái Nhi 1,676,185 249 165.874M 33,524 2.00% 5.48%
56 Han Pham 1,600,000 49 104.286M 16,000 1.00% 5.81%
57 Huni Love Beauty 1,600,000 300 107.839M 52,800 3.30% 5.42%
58 Phi Suyn ✅ 1,596,992 21 25.357M 62,283 3.90% 6.83%
59 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,500,000 263 143.388M 21,000 1.40% 7.79%
60 Nguyễn Bảo Khánh 1,500,000 49 58.874M 34,500 2.30% 8.84%
61 ??Mao Đại Nhân?? 1,500,000 224 86.396M 33,000 2.20% 9.32%
62 khánh vân 1,436,317 201 73.730M 24,417 1.70% 9.83%
63 Denis Dang 1,400,000 77 55.021M 18,200 1.30% 6.82%
64 Lykio Lalaschool 1,400,000 231 88.391M 26,600 1.90% 8.19%
65 Thảo Nari 1,400,000 109 48.427M 44,800 3.20% 6.93%
66 Anh Tóc Xanh 1,400,000 51 89.676M 53,200 3.80% 6.20%
67 Meena Thảo My 1,400,000 41 58.450M 44,800 3.20% 8.04%
68 Trang Hime 1,400,000 112 123.530M 16,800 1.20% 5.94%
69 Ngô Kiến Huy 1,400,000 13 39.054M 19,600 1.40% 8.77%
70 ??Dương Vũ?? 1,400,000 106 69.834M 42,000 3.00% 8.42%
71 Anna Matviichuk 1,400,000 134 41.596M 51,800 3.70% 8.89%
72 Min Min 1,400,000 46 55.427M 53,200 3.80% 7.85%
73 Nguyễn Đình Vũ 1,300,000 85 108.369M 46,800 3.60% 5.93%
74 Bống ???? 1,300,000 234 70.327M 29,900 2.30% 7.13%
75 BavàBối 1,300,000 102 150.162M 5,200 0.40% 5.92%
76 Mèo OK ✅ 1,300,000 527 104.539M 48,100 3.70% 6.18%
77 Trang Banana ? 1,300,000 193 68.170M 22,100 1.70% 6.26%
78 Nguyễn Văn Dĩ Khang 1,300,000 177 76.029M 50,700 3.90% 9.81%
79 Chú Hùng vlog 1,300,000 76 49.354M 49,400 3.80% 6.42%
80 ? Sơn Hồng Phạm ? 1,300,000 460 101.990M 52,000 4.00% 7.49%
81 Ny Saki 1,300,000 25 45.577M 6,500 0.50% 7.52%
82 ❄️Bao Pham Minh? 1,200,000 357 49.641M 28,800 2.40% 13.05%
83 msthuy 1,200,000 146 55.649M 9,600 0.80% 4.49%
84 Mai Tuyết Trần✅ 1,200,000 113 106.747M 22,800 1.90% 5.37%
85 Thúy Kiều 1,200,000 65 65.571M 12,000 1.00% 8.24%
86 ???Vũ Hậu??? 1,153,113 137 56.571M 3,459 0.30% 8.21%
87 Chuyện+ 1,100,000 91 268.334M 42,900 3.90% 5.76%
88 Noo Phước Thịnh 1,100,000 20 30.011M 14,300 1.30% 5.66%
89 Quang trường(Bøšš) 1,039,621 131 97.311M 18,713 1.80% 6.27%
90 FB: Linh Trần 1,017,139 406 93.566M 4,069 0.40% 6.09%
91 Phạm Văn Minh Hoànn 1,000,000 287 84.983M 28,000 2.80% 7.29%
92 Duonggiamy_ 1,000,000 31 81.050M 10,000 1.00% 6.25%
93 Khởi My 995,233 9 27.056M 14,928 1.50% 7.15%
94 ꧁༺?Yến ChiPi?༻꧂ 992,600 159 128.648M 16,874 1.70% 7.23%
95 Cherry Nguyen 986,011 154 91.503M 20,706 2.10% 7.63%
96 Viện Tóc Anh Duc Anh 984,872 217 119.844M 7,879 0.80% 5.27%
97 TikTok Vietnam 981,082 77 59.812M 17,659 1.80% 3.99%
98 ?RINFUxKUJO?♊️ 978,791 271 136.925M 2,936 0.30% 11.54%
99 ⚡️Công Pi ? 977,912 357 129.432M 38,139 3.90% 10.49%
100 Milona 977,068 114 72.192M 3,908 0.40% 5.09%