Top100 TikTok Influencer in Cambodia

Top100 TikTok Influencer in Cambodia is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, សុខ លីន ranked the first with 3.105M fans, PhatTa Phou got the second place with 2.690M fans and Kim Yaya❤️?? got the third place with 2.560M fans.

សុខ លីន's fans increased 108,664, growth rate 3.50% and PhatTa Phou's fans decrease 0 Reduction rate 0.00%.

It is worth noting that Kim Yaya❤️??'s fans number has increased 108,664, with a growth rate of 3.50%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
សុខ លីន 3,104,699 533 177.345M 108,664 3.50% 9.92%
PhatTa Phou 2,689,643 489 104.475M 0 15.02%
Kim Yaya❤️?? 2,559,876 384 180.109M 53,757 2.10% 13.87%
4 MAk LEAK single? 2,553,439 262 74.567M 36,142 1.42% 19.06%
5 ពៅ ពិសី ❤️ 2,534,159 384 76.240M 0 14.37%
6 Fong Dy 2,470,965 371 112.930M 12,355 0.50% 14.30%
7 Ang Socheata 2,198,544 425 81.788M 41,772 1.90% 13.77%
8 Mr-Zz Seng 2,005,954 196 96.529M 28,083 1.40% 15.12%
9 Chuondy❤️ 1,776,157 743 63.429M 0 13.49%
10 ដួង ម៉ានិច 1,722,854 447 132.727M 67,191 3.90% 10.33%
11 ?✨Vireak ✨? 1,513,519 98 59.479M 21,189 1.40% 13.01%
12 Srey Lang Salath 1,482,910 350 61.924M 34,107 2.30% 10.18%
13 ថេ ណេត 1,446,743 216 50.760M 4,340 0.30% 13.84%
14 មីងដុល្លា 1,398,610 265 85.535M 2,797 0.20% 13.10%
15 សួស វីសា 1,350,576 58 25.877M 32,414 2.40% 15.31%
16 ញ៉ា៚ 1,318,348 131 37.418M 5,273 0.40% 14.40%
17 ??ជៀន វី នីគ??? 1,316,660 116 44.146M 30,283 2.30% 13.62%
18 Jerm Singer 1,298,427 31 31.741M 32,461 2.50% 13.11%
19 ?Ramy_Pongtiwat?? 1,289,289 219 51.207M 34,811 2.70% 17.20%
20 ?Møø Kā? 1,286,911 318 56.963M 33,460 2.60% 11.70%
21 Bøñg. Øñë 1,261,159 436 36.125M 15,134 1.20% 15.50%
22 ?Žøø Ńøø?? 1,245,155 219 41.398M 48,561 3.90% 14.53%
23 Chhunly Mock 1,225,589 256 47.546M 34,316 2.80% 13.88%
24 មាស៚ មាស៚ 1,218,308 143 70.269M 46,296 3.80% 9.15%
25 Ya Ny Urassiya 1,190,045 417 13.751M 41,652 3.50% 17.86%
26 @PîčhPîčh?ចិត្តល្អ? 1,162,436 98 26.772M 41,848 3.60% 18.11%
27 Charlotte❤️ 1,137,357 181 17.695M 17,060 1.50% 12.97%
28 Sopheak Kosoma 1,113,918 63 39.572M 10,025 0.90% 10.16%
29 Sath Sreypoch 1,112,506 212 66.534M 40,050 3.60% 10.42%
30 Ah Hea Chhiv 1,109,740 568 68.031M 33,292 3.00% 13.44%
31 Ka Thy SaVa 1,103,622 91 6.235M 32,005 2.90% 20.38%
32 G Ya Hönest 1,100,766 122 25.340M 17,612 1.60% 16.07%
33 GiBii KiM ? 1,083,524 214 43.101M 29,255 2.70% 12.32%
34 ខាន់ ជេមស៌ 1,061,737 124 45.511M 14,864 1.40% 11.42%
35 Mēy♥️ 1,036,727 429 41.449M 19,698 1.90% 16.64%
36 តេ៚ តេ 1,028,772 87 18.352M 30,863 3.00% 21.37%
37 virak_nich 1,028,153 48 24.553M 13,366 1.30% 9.22%
38 nico_mrcookies 1,025,643 61 29.060M 25,641 2.50% 10.84%
39 ??ប្រាក់ សម្ភស្ស? 1,023,863 128 33.867M 15,358 1.50% 17.56%
40 Därä Rīkø 1,019,906 157 55.280M 31,617 3.10% 13.44%
41 Sovathmonivann 1,017,326 50 28.942M 28,485 2.80% 14.35%
42 Sokunnisa 1,016,810 65 32.367M 2,034 0.20% 12.20%
43 Maksensonita 1,015,681 126 41.195M 17,267 1.70% 9.16%
44 Choum Chann 1,014,988 236 96.084M 37,555 3.70% 8.15%
45 ស្រីអូន 1,009,340 44 30.799M 27,252 2.70% 12.81%
46 ?Pex Pex? 1,006,233 249 57.638M 22,137 2.20% 11.76%
47 Tommy 1,003,598 166 34.345M 10,036 1.00% 13.38%
48 Soeung Meta 1,002,286 203 42.093M 39,089 3.90% 12.00%
49 Sovann Rithy 1,000,758 270 46.405M 5,004 0.50% 13.04%
50 RaKo IV Real? 982,938 724 48.017M 23,591 2.40% 13.96%
51 LANA 981,240 71 21.612M 29,437 3.00% 13.33%
52 Brø Jàmès 975,534 18 85.775M 11,706 1.20% 7.28%
53 Chea Vannarith 963,655 718 99.307M 25,055 2.60% 8.78%
54 Vireak Nan 961,500 133 30.116M 24,037 2.50% 14.78%
55 នែប ព្រំរិទ្ធិកា៚ 959,148 223 33.416M 1,918 0.20% 13.34%
56 Taa❤️ 953,134 253 44.397M 28,594 3.00% 12.95%
57 Nin Samphors ( Yaa ) 945,601 99 22.463M 5,674 0.60% 13.04%
58 Dîa Mon???? 919,675 206 28.243M 2,759 0.30% 15.51%
59 ?Raksmey Raksmey❤️ 915,636 172 13.502M 21,060 2.30% 17.25%
60 Cheak Jung Yean 874,495 186 23.712M 22,737 2.60% 15.93%
61 $ Pa_NäK•$ 857,660 289 18.978M 20,584 2.40% 20.44%
62 Likeeeee 852,029 876 282.060M 21,301 2.50% 6.96%
63 Pisey Sok 850,047 86 20.865M 0 9.52%
64 ⭐️?? កញ្ញា និច៚ ⭐️ 835,740 121 16.422M 17,551 2.10% 20.35%
65 រ័ត្ន? 823,164 357 39.151M 16,463 2.00% 11.14%
66 Ban Monyleak 813,643 690 32.392M 1,627 0.20% 11.39%
67 Hakk & Lang 785,222 148 33.408M 19,631 2.50% 13.12%
68 Jerm singer 782,601 25 17.945M 19,565 2.50% 15.78%
69 Sonita Dy 773,856 119 25.097M 0 10.04%
70 Sovan nalang 772,050 54 25.564M 0 10.67%
71 Neay kroch ctn 763,802 38 18.646M 0 13.73%
72 ?NHa? 762,510 337 24.748M 20,588 2.70% 16.45%
73 ? ម៉ាក់ ដា ស្ទាវ? 755,092 533 30.035M 25,673 3.40% 13.38%
74 Nunaa? 737,866 132 18.212M 0 11.17%
75 Tita Sokoeut 728,020 112 10.266M 0 12.66%
76 Chy Chhing lin 715,678 223 37.051M 1,431 0.20% 13.63%
77 ❤Pä Pä Ń Šťëàv❤Zin❤ 709,158 313 32.014M 0 13.09%
78 ❄️Brøs Trÿ ❄️❤️ 708,143 571 25.418M 3,541 0.50% 14.01%
79 Vin Vicky 707,178 176 43.205M 2,829 0.40% 9.96%
80 K I M T A E H Y U NG 700,884 125 20.392M 16,821 2.40% 13.98%
81 Lingkorng Long 697,783 38 21.581M 0 11.65%
82 ម៉ាក់ អូន បូបូ 668,954 151 86.084M 2,007 0.30% 4.74%
83 DanyGogo 662,101 500 30.385M 9,269 1.40% 11.95%
84 ទេព ពិសិដ្ឋ៚ 656,040 21 10.295M 11,809 1.80% 19.52%
85 Eva Official 650,316 23 12.137M 12,356 1.90% 14.32%
86 ?..Nuch..? 639,592 242 18.524M 24,304 3.80% 14.74%
87 TikTok Cambodia?? 626,015 96 127.787M 16,276 2.60% 4.63%
88 @នីតកាន់ដា??? 618,668 262 15.415M 4,331 0.70% 15.25%
89 G-DEVITH 605,721 27 12.444M 16,960 2.80% 12.18%
90 Krex Nakhon 604,957 64 17.483M 4,235 0.70% 12.75%
91 pozz Bahna 598,575 67 25.857M 16,760 2.80% 7.39%
92 ❤️Bro LY Zin❤️ 592,029 114 25.818M 3,552 0.60% 12.45%
93 សុខ លីន 579,900 72 24.541M 13,338 2.30% 9.93%
94 សុខ លីន 572,744 63 21.494M 7,446 1.30% 11.81%
95 Nick Soknit?♥️ 572,340 179 26.349M 21,749 3.80% 12.10%
96 Tim Sreypich 567,084 381 30.240M 17,580 3.10% 14.67%
97 ?កំពូលដួងចិត្ត? 557,427 1,104 49.518M 13,378 2.40% 11.04%
98 Taa Juu Bîî 551,858 424 44.557M 16,556 3.00% 7.87%
99 Heng Chantha 543,080 61 24.340M 5,431 1.00% 12.64%
100 Kim San 540,525 215 38.609M 15,675 2.90% 9.51%