Top100 TikTok Influencer in Cambodia

Top100 TikTok Influencer in Cambodia is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, សុខ លីន ranked the first with 1.933M fans, Kim Yaya❤️?? got the second place with 1.887M fans and Fong Dy got the third place with 1.766M fans.

សុខ លីន's fans increased 54,116, growth rate 2.80% and Kim Yaya❤️??'s fans decrease 0 Reduction rate 0.00%.

It is worth noting that Fong Dy's fans number has increased 54,116, with a growth rate of 2.80%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
សុខ លីន 1,932,711 533 177.345M 54,116 2.80% 9.92%
Kim Yaya❤️?? 1,886,528 363 177.184M 0 13.83%
Fong Dy 1,766,341 371 112.930M 4,528 0.26% 14.30%
4 ពៅ ពិសី ❤️ 1,681,725 384 76.240M 0 14.37%
5 Ang Socheata 1,650,853 425 81.788M 0 13.77%
6 ដួង ម៉ានិច 1,528,200 447 132.727M 0 10.33%
7 Mr-Zz Seng 1,397,923 196 96.529M 0 15.12%
8 PhatTa Phou 1,355,871 489 104.475M 1,356 0.10% 15.02%
9 មីងដុល្លា 1,299,237 246 83.105M 0 12.95%
10 ?✨Vireak ✨? 1,203,115 98 59.479M 0 13.01%
11 ?Møø Kā? 1,155,718 299 54.725M 0 11.54%
12 ថេ ណេត 1,100,828 216 50.760M 34,126 3.10% 13.84%
13 មាស៚ មាស៚ 1,095,462 143 70.269M 42,723 3.90% 9.15%
14 Srey Lang Salath 1,087,835 344 60.753M 18,493 1.70% 10.13%
15 Kanchna.Sek 1,078,095 445 93.781M 38,811 3.60% 10.38%
16 ??ជៀន វី នីគ??? 1,041,416 98 38.755M 4,166 0.40% 13.37%
17 Chuondy❤️ 1,015,704 743 63.429M 27,424 2.70% 13.49%
18 សួស វីសា 1,005,274 37 24.731M 26,137 2.60% 15.33%
19 Ah Hea Chhiv 985,394 526 67.553M 20,693 2.10% 13.43%
20 Chhunly Mock 984,263 198 40.781M 5,906 0.60% 13.00%
21 Sopheak Kosoma 983,918 58 33.350M 33,453 3.40% 9.25%
22 Chea Vannarith 966,921 669 98.673M 34,809 3.60% 8.76%
23 ?Žøø Ńøø?? 892,337 177 37.775M 34,801 3.90% 14.10%
24 Likeeeee 878,295 864 281.788M 8,783 1.00% 6.96%
25 ញ៉ា៚ 858,473 131 37.418M 33,480 3.90% 14.40%
26 Dîa Mon???? 844,492 178 24.406M 23,646 2.80% 15.11%
27 Taa❤️ 832,311 224 42.459M 33,292 4.00% 12.79%
28 ?Pex Pex? 830,285 198 47.520M 2,010 0.24% 9.96%
29 Maksensonita 826,843 108 34.339M 9,095 1.10% 8.74%
30 Sath Sreypoch 823,595 142 57.797M 25,531 3.10% 10.26%
31 Jerm Singer 801,085 19 17.731M 10,414 1.30% 11.08%
32 ?Ramy_Pongtiwat?? 795,787 162 36.154M 2,387 0.30% 16.65%
33 Nin Samphors ( Yaa ) 762,445 82 18.590M 19,824 2.60% 12.88%
34 Sokunnisa 759,399 47 25.382M 20,504 2.70% 11.77%
35 LANA 754,773 60 6.767M 27,927 3.70% 11.58%
36 virak_nich 732,107 42 23.533M 17,571 2.40% 9.23%
37 Bøñg. Øñë 727,078 335 31.789M 14,542 2.00% 14.56%
38 ស្រីអូន 714,049 20 19.650M 12,139 1.70% 11.14%
39 Därä Rīkø 712,738 97 29.341M 10,691 1.50% 11.83%
40 នែប ព្រំរិទ្ធិកា៚ 705,834 171 25.849M 14,117 2.00% 12.96%
41 K I M T A E H Y U NG 700,421 112 20.243M 4,903 0.70% 13.97%
42 Lingkorng Long 699,494 33 21.389M 18,886 2.70% 11.64%
43 Chy Chhing lin 690,506 176 35.814M 23,477 3.40% 13.47%
44 ម៉ាក់ អូន បូបូ 681,299 126 85.833M 13,626 2.00% 4.73%
45 Ya Ny Urassiya 678,305 385 9.602M 18,993 2.80% 16.13%
46 Sovann Rithy 672,212 213 38.401M 11,428 1.70% 12.48%
47 Hakk & Lang 656,439 124 30.631M 11,159 1.70% 12.97%
48 ទេព ពិសិដ្ឋ៚ 653,967 17 10.131M 17,003 2.60% 19.58%
49 Eva Official 650,880 23 12.120M 7,811 1.20% 14.32%
50 Sovan nalang 650,119 44 21.524M 26,005 4.00% 9.72%
51 Tita Sokoeut 647,684 84 9.229M 1,943 0.30% 12.67%
52 nico_mrcookies 644,565 53 19.235M 12,247 1.90% 8.50%
53 Charlotte❤️ 643,440 152 13.656M 0 12.14%
54 ??ប្រាក់ សម្ភស្ស? 639,761 99 16.451M 10,876 1.70% 17.22%
55 TikTok Cambodia?? 635,657 96 127.727M 19,705 3.10% 4.63%
56 G Ya Hönest 633,182 72 21.093M 12,664 2.00% 15.88%
57 Jerm singer 632,606 19 15.184M 7,591 1.20% 15.59%
58 Choum Chann 630,037 168 66.719M 11,971 1.90% 7.28%
59 Sovathmonivann 619,327 32 14.996M 9,909 1.60% 13.41%
60 @PîčhPîčh?ចិត្តល្អ? 617,565 77 11.938M 14,822 2.40% 18.41%
61 Ka Thy SaVa 616,290 80 5.143M 9,244 1.50% 20.63%
62 Pisey Sok 615,529 52 17.561M 1,847 0.30% 7.84%
63 ❤Pä Pä Ń Šťëàv❤Zin❤ 614,394 292 29.090M 23,347 3.80% 12.68%
64 ⭐️?? កញ្ញា និច៚ ⭐️ 611,742 58 10.780M 20,187 3.30% 19.09%
65 អូន ដឿន 607,216 1,098 27.996M 10,323 1.70% 11.22%
66 Vin Vicky 604,032 155 34.231M 22,953 3.80% 9.54%
67 Sonita Dy 602,952 90 19.104M 13,868 2.30% 8.73%
68 G-DEVITH 601,896 24 12.175M 15,649 2.60% 12.18%
69 ខាន់ ជេមស៌ 600,385 69 16.408M 10,207 1.70% 12.44%
70 pozz Bahna 599,884 57 25.787M 12,598 2.10% 7.39%
71 តេ៚ តេ 592,690 35 11.187M 7,705 1.30% 20.07%
72 Neay kroch ctn 591,561 30 15.995M 7,099 1.20% 13.72%
73 GiBii KiM ? 586,819 165 27.384M 15,844 2.70% 11.70%
74 Soeung Meta 581,864 140 34.244M 16,292 2.80% 10.76%
75 ❤️Bro LY Zin❤️ 581,052 113 24.384M 2,324 0.40% 12.09%
76 Cheak Jung Yean 580,406 160 14.360M 10,447 1.80% 15.55%
77 ?..Nuch..? 580,393 221 18.075M 8,706 1.50% 14.59%
78 សុខ លីន 579,787 70 24.463M 8,697 1.50% 9.93%
79 RaKo IV Real? 579,024 649 39.191M 579 0.10% 13.54%
80 សុខ លីន 573,374 52 21.462M 20,641 3.60% 11.82%
81 DanyGogo 573,195 473 29.718M 21,208 3.70% 11.85%
82 Krex Nakhon 573,108 45 16.207M 20,632 3.60% 12.65%
83 Nick Soknit?♥️ 572,340 163 25.016M 9,157 1.60% 11.93%
84 Ban Monyleak 566,147 603 29.317M 8,492 1.50% 11.04%
85 ? ម៉ាក់ ដា ស្ទាវ? 562,314 482 27.578M 21,368 3.80% 12.77%
86 Nunaa? 562,147 115 16.454M 3,373 0.60% 10.52%
87 Tim Sreypich 558,476 297 28.971M 12,286 2.20% 14.53%
88 ?កំពូលដួងចិត្ត? 557,427 1,052 49.496M 3,345 0.60% 11.04%
89 ❄️Brøs Trÿ ❄️❤️ 554,346 481 21.993M 4,989 0.90% 13.30%
90 រ័ត្ន? 554,236 288 35.124M 15,519 2.80% 10.85%
91 Vireak Nan 552,869 95 18.653M 16,033 2.90% 14.01%
92 Taa Juu Bîî 551,858 384 42.372M 8,278 1.50% 7.75%
93 ?Raksmey Raksmey❤️ 548,757 87 9.494M 10,426 1.90% 15.63%
94 Heng Chantha 543,080 42 15.157M 14,120 2.60% 11.42%
95 Kim San 541,917 190 38.514M 6,503 1.20% 9.51%
96 MAk LEAK single? 541,829 98 5.303M 10,837 2.00% 16.24%
97 ?NHa? 539,755 237 21.977M 6,477 1.20% 15.70%
98 Neay krouch cbs 537,473 32 18.782M 16,662 3.10% 11.90%
99 Hea Horng 535,244 488 32.940M 8,029 1.50% 10.29%
100 飞机 533,220 19 40.437M 3,199 0.60% 4.10%