Top100 TikTok Influencer in Cambodia

Top100 TikTok Influencer in Cambodia is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, សុខ លីន ranked the first with 2.588M fans, Kim Yaya❤️?? got the second place with 2.176M fans and Fong Dy got the third place with 2.100M fans.

សុខ លីន's fans increased 99,496, growth rate 3.84% and Kim Yaya❤️??'s fans decrease 18,370 Reduction rate 0.84%.

It is worth noting that Fong Dy's fans number has increased 99,496, with a growth rate of 3.84%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
សុខ លីន 2,588,385 533 177.345M 99,496 3.84% 9.92%
Kim Yaya❤️?? 2,176,351 384 180.109M 18,370 0.84% 13.87%
Fong Dy 2,100,329 371 112.930M 21,754 1.04% 14.30%
4 Ang Socheata 1,935,344 425 81.788M 51,911 2.68% 13.77%
5 ពៅ ពិសី ❤️ 1,902,500 384 76.240M 54,279 2.85% 14.37%
6 PhatTa Phou 1,685,381 489 104.475M 47,395 2.81% 15.02%
7 ដួង ម៉ានិច 1,564,141 447 132.727M 1,476 0.09% 10.33%
8 Mr-Zz Seng 1,479,457 196 96.529M 6,567 0.44% 15.12%
9 មីងដុល្លា 1,371,376 265 85.535M 4,120 0.30% 13.10%
10 Srey Lang Salath 1,355,918 350 61.924M 10,810 0.80% 10.18%
11 ?✨Vireak ✨? 1,348,663 98 59.479M 7,785 0.58% 13.01%
12 ថេ ណេត 1,292,747 216 50.760M 13,916 1.08% 13.84%
13 Kanchna.Sek 1,248,626 445 93.781M 13,426 1.08% 10.38%
14 ??ជៀន វី នីគ??? 1,236,638 116 44.146M 7,259 0.59% 13.62%
15 Chuondy❤️ 1,234,923 743 63.429M 22,862 1.85% 13.49%
16 សួស វីសា 1,216,071 37 24.731M 6,453 0.53% 15.33%
17 មាស៚ មាស៚ 1,195,003 143 70.269M 4,981 0.42% 9.15%
18 ?Møø Kā? 1,193,667 299 54.725M 1,751 0.15% 11.54%
19 ញ៉ា៚ 1,141,162 131 37.418M 9,440 0.83% 14.40%
20 Chhunly Mock 1,108,784 221 43.828M 39,197 3.54% 13.48%
21 Ah Hea Chhiv 1,077,643 547 67.819M 7,084 0.66% 13.44%
22 Sopheak Kosoma 1,055,566 63 39.572M 2,366 0.22% 10.16%
23 ?Ramy_Pongtiwat?? 1,042,484 162 36.154M 9,362 0.90% 16.65%
24 Maksensonita 984,512 111 34.411M 0 8.75%
25 Chea Vannarith 966,466 681 99.041M 0 8.78%
26 ?Žøø Ńøø?? 960,854 193 39.701M 9,609 1.00% 14.36%
27 Bøñg. Øñë 938,782 335 31.789M 0 14.56%
28 LANA 936,098 71 20.691M 0 13.31%
29 ស្រីអូន 923,883 40 27.934M 0 12.83%
30 G Ya Hönest 914,249 93 22.963M 0 16.01%
31 Ya Ny Urassiya 910,703 385 9.602M 29,142 3.20% 16.13%
32 Dîa Mon???? 909,049 198 27.791M 0 15.47%
33 Taa❤️ 890,976 238 43.323M 0 12.85%
34 Sovann Rithy 883,113 234 41.881M 15,896 1.80% 12.86%
35 Sath Sreypoch 878,756 163 59.016M 0 10.38%
36 Likeeeee 871,290 864 281.841M 0 6.96%
37 Jerm Singer 860,086 23 20.141M 0 11.58%
38 ?Pex Pex? 856,350 198 47.520M 0 9.96%
39 នែប ព្រំរិទ្ធិកា៚ 833,408 192 29.296M 0 13.13%
40 Nin Samphors ( Yaa ) 829,941 82 18.590M 0 12.88%
41 Därä Rīkø 797,629 119 39.790M 0 12.43%
42 Sokunnisa 769,160 51 26.841M 0 11.79%
43 virak_nich 762,291 44 24.252M 0 9.23%
44 Soeung Meta 743,006 140 34.244M 11,145 1.50% 10.76%
45 Chy Chhing lin 703,842 176 35.814M 0 13.47%
46 K I M T A E H Y U NG 700,574 124 20.357M 0 13.98%
47 Lingkorng Long 699,165 37 21.522M 0 11.65%
48 ម៉ាក់ អូន បូបូ 671,498 134 85.872M 0 4.73%
49 Hakk & Lang 656,439 142 32.964M 19,037 2.90% 13.15%
50 ទេព ពិសិដ្ឋ៚ 653,521 17 10.131M 13,724 2.10% 19.58%
51 Eva Official 650,880 23 12.120M 11,716 1.80% 14.32%
52 Sovan nalang 650,119 52 24.483M 5,851 0.90% 10.54%
53 Tita Sokoeut 647,684 96 9.658M 16,192 2.50% 12.68%
54 nico_mrcookies 644,565 57 23.850M 3,223 0.50% 9.64%
55 Charlotte❤️ 643,440 168 14.190M 18,016 2.80% 12.20%
56 ??ប្រាក់ សម្ភស្ស? 639,761 118 26.027M 4,478 0.70% 17.61%
57 TikTok Cambodia?? 635,657 96 127.727M 15,891 2.50% 4.63%
58 DanyGogo 635,041 488 30.035M 9,526 1.50% 11.93%
59 Jerm singer 632,606 21 17.918M 5,061 0.80% 15.79%
60 Choum Chann 630,037 185 71.050M 20,791 3.30% 7.35%
61 Sovathmonivann 619,327 40 19.921M 9,290 1.50% 14.08%
62 @PîčhPîčh?ចិត្តល្អ? 617,565 77 11.938M 24,085 3.90% 18.41%
63 Ka Thy SaVa 616,290 83 5.280M 7,395 1.20% 20.64%
64 Pisey Sok 615,529 61 20.456M 17,850 2.90% 9.33%
65 ❤Pä Pä Ń Šťëàv❤Zin❤ 614,394 292 29.090M 2,458 0.40% 12.68%
66 ⭐️?? កញ្ញា និច៚ ⭐️ 611,742 79 12.825M 4,894 0.80% 19.51%
67 អូន ដឿន 607,216 1,098 27.996M 7,894 1.30% 11.22%
68 ?NHa? 605,259 237 21.977M 16,342 2.70% 15.70%
69 Vin Vicky 604,032 175 41.474M 10,269 1.70% 9.94%
70 Sonita Dy 602,952 108 23.866M 3,015 0.50% 9.81%
71 G-DEVITH 601,896 24 12.293M 17,455 2.90% 12.18%
72 ខាន់ ជេមស៌ 600,385 81 24.561M 5,403 0.90% 12.62%
73 pozz Bahna 599,884 66 25.848M 8,998 1.50% 7.39%
74 តេ៚ តេ 592,690 56 13.867M 15,410 2.60% 20.84%
75 Neay kroch ctn 591,561 36 18.347M 5,916 1.00% 13.72%
76 GiBii KiM ? 586,819 165 27.384M 11,736 2.00% 11.70%
77 ❤️Bro LY Zin❤️ 581,052 114 25.801M 581 0.10% 12.45%
78 Cheak Jung Yean 580,406 160 14.360M 18,573 3.20% 15.55%
79 ?..Nuch..? 580,393 242 18.492M 8,706 1.50% 14.72%
80 សុខ លីន 579,787 70 24.473M 16,814 2.90% 9.93%
81 RaKo IV Real? 579,024 682 42.777M 15,055 2.60% 13.93%
82 សុខ លីន 573,374 58 21.480M 20,641 3.60% 11.81%
83 Krex Nakhon 573,108 45 16.207M 17,193 3.00% 12.65%
84 @នីតកាន់ដា??? 572,484 245 14.717M 10,877 1.90% 15.05%
85 Nick Soknit?♥️ 572,340 179 26.321M 21,177 3.70% 12.10%
86 Ban Monyleak 566,147 644 31.595M 7,360 1.30% 11.35%
87 ? ម៉ាក់ ដា ស្ទាវ? 562,314 524 29.012M 16,307 2.90% 13.12%
88 Nunaa? 562,147 121 17.540M 19,113 3.40% 11.05%
89 Tim Sreypich 558,476 323 29.449M 16,754 3.00% 14.57%
90 ?កំពូលដួងចិត្ត? 557,427 1,052 49.496M 557 0.10% 11.04%
91 $ Pa_NäK•$ 556,390 239 14.236M 3,338 0.60% 19.57%
92 Mēy♥️ 555,999 356 21.823M 15,568 2.80% 13.48%
93 ❄️Brøs Trÿ ❄️❤️ 554,346 516 22.518M 4,989 0.90% 13.43%
94 រ័ត្ន? 554,236 288 35.124M 18,844 3.40% 10.85%
95 Vireak Nan 552,869 95 18.653M 3,317 0.60% 14.01%
96 Taa Juu Bîî 551,858 399 43.549M 1,656 0.30% 7.85%
97 ?Raksmey Raksmey❤️ 548,757 112 10.343M 7,134 1.30% 16.02%
98 Heng Chantha 543,080 55 22.184M 1,629 0.30% 12.64%
99 Kim San 541,917 198 38.523M 11,922 2.20% 9.51%
100 MAk LEAK single? 541,829 150 19.420M 20,590 3.80% 20.15%