Top100 TikTok Influencer in Cambodia

Top100 TikTok Influencer in Cambodia is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, សុខ លីន ranked the first with 3.105M fans, Kim Yaya❤️?? got the second place with 2.560M fans and Fong Dy got the third place with 2.471M fans.

សុខ លីន's fans increased 0, growth rate 0.00% and Kim Yaya❤️??'s fans decrease 0 Reduction rate 0.00%.

It is worth noting that Fong Dy's fans number has increased 0, with a growth rate of 0.00%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
សុខ លីន 3,104,699 533 177.345M 0 9.92%
Kim Yaya❤️?? 2,559,876 384 180.109M 0 13.87%
Fong Dy 2,470,965 371 112.930M 0 14.30%
4 PhatTa Phou 2,333,545 489 104.475M 0 15.02%
5 ពៅ ពិសី ❤️ 2,233,213 384 76.240M 0 14.37%
6 Ang Socheata 2,198,544 425 81.788M 0 13.77%
7 MAk LEAK single? 2,029,316 262 74.567M 0 19.06%
8 Mr-Zz Seng 1,831,691 196 96.529M 0 15.12%
9 ដួង ម៉ានិច 1,722,854 447 132.727M 0 10.33%
10 Chuondy❤️ 1,611,564 743 63.429M 0 13.49%
11 ?✨Vireak ✨? 1,513,519 98 59.479M 0 13.01%
12 Srey Lang Salath 1,466,431 350 61.924M 0 10.18%
13 ថេ ណេត 1,446,743 216 50.760M 0 13.84%
14 មីងដុល្លា 1,395,916 265 85.535M 0 13.10%
15 ញ៉ា៚ 1,318,348 131 37.418M 0 14.40%
16 ??ជៀន វី នីគ??? 1,316,660 116 44.146M 0 13.62%
17 Jerm Singer 1,298,427 31 31.741M 0 13.11%
18 ?Ramy_Pongtiwat?? 1,289,289 186 41.538M 0 17.04%
19 សួស វីសា 1,285,567 58 25.877M 0 15.31%
20 Bøñg. Øñë 1,261,159 436 36.125M 0 15.50%
21 ?Møø Kā? 1,246,057 318 56.963M 0 11.70%
22 Chhunly Mock 1,225,589 237 47.002M 0 13.85%
23 មាស៚ មាស៚ 1,218,308 143 70.269M 0 9.15%
24 @PîčhPîčh?ចិត្តល្អ? 1,162,436 98 26.772M 0 18.11%
25 Charlotte❤️ 1,137,357 181 17.695M 0 12.97%
26 Ya Ny Urassiya 1,125,461 417 13.751M 0 17.86%
27 Sopheak Kosoma 1,113,918 63 39.572M 0 10.16%
28 Sath Sreypoch 1,112,506 179 60.292M 0 10.44%
29 Ah Hea Chhiv 1,109,740 568 68.031M 0 13.44%
30 Ka Thy SaVa 1,103,622 83 5.280M 14,638 1.33% 20.64%
31 G Ya Hönest 1,100,766 122 25.340M 0 16.07%
32 ?Žøø Ńøø?? 1,095,686 219 41.398M 0 14.53%
33 GiBii KiM ? 1,083,524 214 43.101M 0 12.32%
34 ខាន់ ជេមស៌ 1,061,737 102 37.503M 0 11.01%
35 Mēy♥️ 1,036,727 429 41.449M 0 16.64%
36 ??ប្រាក់ សម្ភស្ស? 1,023,863 125 32.488M 0 17.52%
37 Därä Rīkø 1,019,906 136 45.991M 0 13.09%
38 Maksensonita 1,015,681 126 41.195M 0 9.16%
39 Choum Chann 1,014,988 219 90.402M 0 8.06%
40 ស្រីអូន 1,009,340 44 30.799M 0 12.81%
41 Sovann Rithy 1,000,758 270 46.405M 3,954 0.40% 13.04%
42 LANA 981,268 71 21.612M -75 -0.01% 13.33%
43 nico_mrcookies 979,801 61 29.060M 13,564 1.38% 10.84%
44 Sovathmonivann 978,492 50 28.942M 24,462 2.50% 14.35%
45 Brø Jàmès 975,534 18 85.775M 26,339 2.70% 7.28%
46 Tommy 970,953 166 34.345M 38,838 4.00% 13.38%
47 Chea Vannarith 964,485 706 99.216M -142 -0.01% 8.78%
48 តេ៚ តេ 951,287 87 18.352M 0 21.37%
49 នែប ព្រំរិទ្ធិកា៚ 940,074 223 33.416M 6,413 0.68% 13.34%
50 Taa❤️ 935,168 253 44.397M 0 12.95%
51 Soeung Meta 933,489 203 42.093M 10,366 1.11% 12.00%
52 Sokunnisa 928,133 65 32.367M 28,772 3.10% 12.20%
53 Nin Samphors ( Yaa ) 927,631 99 22.463M 28,757 3.10% 13.04%
54 Dîa Mon???? 918,097 206 28.243M 0 15.51%
55 ?Pex Pex? 875,203 222 48.941M 34,133 3.90% 10.15%
56 Likeeeee 862,229 876 282.060M 862 0.10% 6.96%
57 RaKo IV Real? 855,386 724 48.017M 23,095 2.70% 13.96%
58 Vireak Nan 846,430 133 30.116M 0 14.78%
59 $ Pa_NäK•$ 813,493 289 18.978M 30,099 3.70% 20.44%
60 ⭐️?? កញ្ញា និច៚ ⭐️ 792,438 121 16.422M 1,585 0.20% 20.35%
61 Ban Monyleak 785,177 690 32.392M 0 11.39%
62 Jerm singer 783,656 25 17.945M 31,346 4.00% 15.78%
63 រ័ត្ន? 780,764 357 39.151M 30,450 3.90% 11.14%
64 ?Raksmey Raksmey❤️ 774,977 172 13.502M 0 17.25%
65 virak_nich 768,527 48 24.553M 22,287 2.90% 9.22%
66 Cheak Jung Yean 767,074 186 23.712M 24,546 3.20% 15.93%
67 Sonita Dy 763,637 119 25.097M 21,382 2.80% 10.04%
68 Sovan nalang 762,978 52 25.156M 29,756 3.90% 10.68%
69 ? ម៉ាក់ ដា ស្ទាវ? 741,623 533 30.035M 25,957 3.50% 13.38%
70 Hakk & Lang 735,193 148 33.408M 12,498 1.70% 13.12%
71 Tita Sokoeut 726,309 112 10.266M 25,421 3.50% 12.66%
72 ?NHa? 717,534 337 24.748M 27,984 3.90% 16.45%
73 Chy Chhing lin 709,777 223 37.051M 9,227 1.30% 13.63%
74 Pisey Sok 708,508 86 20.865M 24,798 3.50% 9.52%
75 ❄️Brøs Trÿ ❄️❤️ 708,143 556 24.632M 9,914 1.40% 13.88%
76 ❤Pä Pä Ń Šťëàv❤Zin❤ 704,315 313 32.014M 25,355 3.60% 13.09%
77 Vin Vicky 703,590 176 43.205M 16,183 2.30% 9.96%
78 Nunaa? 701,527 132 18.212M 4,911 0.70% 11.17%
79 K I M T A E H Y U NG 701,138 125 20.392M 25,241 3.60% 13.98%
80 Lingkorng Long 698,485 38 21.581M 13,271 1.90% 11.65%
81 Neay kroch ctn 678,993 38 18.646M 25,802 3.80% 13.73%
82 ម៉ាក់ អូន បូបូ 668,954 151 86.084M 20,069 3.00% 4.74%
83 DanyGogo 662,101 500 30.385M 7,945 1.20% 11.95%
84 ទេព ពិសិដ្ឋ៚ 656,040 21 10.295M 17,713 2.70% 19.52%
85 Eva Official 650,316 23 12.137M 17,559 2.70% 14.32%
86 ?..Nuch..? 639,592 242 18.524M 17,909 2.80% 14.74%
87 TikTok Cambodia?? 626,015 96 127.787M 20,032 3.20% 4.63%
88 @នីតកាន់ដា??? 618,668 262 15.415M 22,891 3.70% 15.25%
89 G-DEVITH 605,721 27 12.444M 11,509 1.90% 12.18%
90 Krex Nakhon 604,957 64 17.483M 9,074 1.50% 12.75%
91 pozz Bahna 598,575 67 25.857M 12,570 2.10% 7.39%
92 ❤️Bro LY Zin❤️ 592,029 114 25.818M 17,761 3.00% 12.45%
93 សុខ លីន 579,900 70 24.493M 11,598 2.00% 9.93%
94 សុខ លីន 572,744 63 21.494M 4,582 0.80% 11.81%
95 Nick Soknit?♥️ 572,340 179 26.349M 5,151 0.90% 12.10%
96 Tim Sreypich 567,084 381 30.240M 13,043 2.30% 14.67%
97 ?កំពូលដួងចិត្ត? 557,427 1,104 49.518M 13,936 2.50% 11.04%
98 Taa Juu Bîî 551,858 424 44.557M 9,382 1.70% 7.87%
99 Heng Chantha 543,080 61 24.340M 5,431 1.00% 12.64%
100 Kim San 540,525 215 38.609M 13,513 2.50% 9.51%