Nhi Yến Nguyễn TikTok Stats & Analytics Dashboard

(Data Updated on 2021-09-16)

Nhi Yến Nguyễn

Joined TikTok on: 2018-02-25 Area:Viet Nam

IG: nhiyennguyenn_1905 📍liên hệ công việc: partners@creatory.vn

Fans
2.7M
Following
59
Likes
41.2M
Videos
326